Psykofyysinen hengitysterapia

Psykofyysinen tarkoittaa mielen ja kehon vuorovaikutusta molempiin suuntiin. Psykofyysinen hengitysterapia ei ole tekniikka tai menetelmä, jonka voisi opettaa asiakkaalle ja ongelmat poistuisivat hetkessä. Siinä on kyse olemisesta, havaitsemisesta ja elämisen tavasta. Sitä voi käyttää ennaltaehkäisevänä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita hengityksen vaikutuksesta hyvinvointiin tai terapeuttisena keinona epätasapainoisesta hengityksestä/ toiminnallisesta hengityshäiriöstä kärsiville.

Esimerkkejä oireista, joihin psykofyysisellä hengitysterapialla voidaan vaikuttaa: hyperventilaatio-oireyhtymä, haitallinen stressi, ahdistus (vaikeutunut hengitys eli hengenahdistus/ mielen ahdinko), sosiaalisten tilanteiden pelko, paniikkihäiriöt, ahdistavat ja pelottavat tutkimus- ja hoitotilanteet, työuupumus, kipu ja astma (astmakohtauksen pelko).

Hengityksemme heijastelevat elimistömme tilaa. Sen lisäksi se heijastelee sisäistä mielentilaamme ja elämäntilannettamme.

Hengityksen säätely kehittyy jo varhaisessa vuorovaikutuksessa. Psykofyysisen hengitysterapian avulla kehitetään itsesäätely-, itsereflektio- ja itseilmaisutaitoja.  Psykofyysisen hengitysterapian harjoituksissa alkuun opetellaan vain olemaan, sitten havainnoimaan hengityksen aikaansaamaa liikettä sekä tutustumaan uloshengitykseen, sen jälkeiseen taukoon sekä hellittämiseen. Apuna harjoituksissa käytetään mielikuvia, liikkeitä tai omaa ääntä. Tarkoitus työskentelyssä on epätasapainoon joutuneen hengityksen tasapainottaminen ja rauhoittaminen. Kun hengitys rauhoittuu myös ahdistus, stressi ja kiihtymys laantuvat. Voidakseen hengittää stressitilanteissa myös rauhallisesti, tulisi meillä olla kokemuksia rauhoittavasta ja turvallisesta vuorovaikutuksesta ja kyetä ylläpitämään mielikuvaa sellaisesta mielessään. Käytän psykofyysisen hengitysterapian menetelmiä yksilöterapiassa, tarvittaessa myös muiden terapioiden ohessa.

Linkkejä:

www.hengittävämieli.fi

www.netti.fi/integrum